Inloggen

Registreren Vergeten

Obligaties: eigen analyses

Onze beleggingsstrategie op het vlak van bedrijfsobligaties focust zich op de verhouding tussen risico en rendement. We doen hiervoor geen beroep op de kredietratings van agentschappen zoals S&P of Moody's, maar verrichten zelf een analyse, net zoals we dat doen voor aandelen.

We richten ons hierbij op bedrijven met een BBB- (S&P) of Baa3-rating (Moody’s) die een beheersbare netto financiële schuld hebben.
Onder beheersbaar verstaan we dat deze bedrijven voldoende cash-flow genereren om in eerste instantie de rente op hun schulden te betalen en in tweede instantie op termijn de schulden kunnen terugbetalen.

We hebben een voorkeur voor bedrijfsobligaties met een looptijd van meer dan 5 jaar.
Enerzijds leveren langer lopende obligaties een hoger rendement door de meestal oplopende rentecurve, anderzijds beperken we hiermee de transactiekosten.

Tevens besteden we regelmatig aandacht aan eeuwiglopende obligaties.
Zeker bij dit type van obligaties is een gefundeerde risico-analyse van onmisbaar belang.

De besproken beleggingsinstrumenten zijn mogelijk ongeschikt voor uw risicoprofiel.
Raadpleeg uw beleggingsadviseur.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie?
Neem dan contact met ons op.