TINC: jaarresultaten (sep. '18)

Bespreking resultaten boekjaar 2017/18 en herhaling bespreking portefeuille

Raadpleeg document